Emerytura to kolejny piękny etap małżeństwa

Często podziwiamy naszych dziadków i babcie po wielu latach małżeństwa dalej pięknie żyjących szczęśliwie w trwałym związku. Na pewno staje się to o wiele łatwiejsze, gdy nie trzeba się martwić o finanse.

Jak wiemy, emerytury z ZUS-u dla wielu osób mogą znacząco obniżyć standard życia. Na szczęście, w ramach III filaru przygotowano pewne formy oszczędzania na emeryturę. Poznajmy je!

Indywidualne Konta Emerytalne – na czym polegają?

Jedną z nich są IKE, na którym dobrowolnie możemy odkładać nasze pieniądze. Ich wypłaty można dokonać bez utraty należnych profitów w wieku 60 lub 55 lat, gdy uprawnienia emerytalne przysługują nam szybciej. O jakich profitach mowa? To przede wszystkim zwolnienie z 19% podatku Belki od zysków kapitałowych.
Oszczędzać można już w wieku 16 lat – wtedy roczny poziom wpłaty nie może przekroczyć łącznych zarobków uzyskanych, będąc zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę. Będąc pełnoletnim maksymalna roczna kwota wpłaty może sięgnąć 300% prognozowanego średniego miesięcznego wynagrodzenia. Limit ten nie może być niższy od tego osiągniętego w roku poprzedzającym.
Dodajmy, że wypłata jest możliwa, gdy minimum połowę wartości wpłat zgromadzimy 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę środków. Warto o tym pamiętać, podobnie jak o tym, że wpłat można dokonywać kiedy się chce, samemu ustalając ile danego razu wpłacimy.

IKZE, czyli jak zwolnić oszczędności od podatku

Gdyby jednak ktoś wolał odczuć korzyści szybciej, może założyć IKZE. Na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego można wpłacić 1,2-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia, przy czym limit wpłat nie może być, tak jak w IKE, niższy od ubiegłorocznego. Tutaj także obowiązuje zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych, a korzyści odnotowujemy co rok z powodu odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Wypłaty z IKZE można dokonać później niż w IKE, bo w wieku 65 lat, jednorazowo lub ratalnie. Przy tym, wypłata ratalna musi trwać minimum 10 lat, chyba że czas odkładania środków na IKZE był krótszy. Wtedy, pod warunkiem, że oszczędzania trwało min. 5 lat, możemy dokonywać wypłat w takim czasie, w jakim dokonywaliśmy wpłat.

Gdzie założyć konto i jak osiągnąć największy zysk?

Zaletami obydwu kont jest możliwość założenia ich przez obydwoje małżonków, ponieważ są one indywidualne. Ponadto, podlegają dziedziczeniu, w przypadku IKZE zwolnionego z 10% podatku ryczałtowego. Konto emerytalne, czy to w formie IKE czy IKZE, można założyć w banku, zakładzie ubezpieczeniowym, funduszu inwestycyjnym, jako rachunek maklerski czy w dobrowolnym funduszu emerytalnym. Wybór miejsca zależy tylko od poziomu naszej wiedzy finansowej i skłonności do ryzykowania. Zanim zaryzykujemy, warto przybliżyć sobie wszystkie sposoby oszczędzania na szczęśliwą emeryturę na http://emerytalnekonto.pl/, najlepiej wspólnie z małżonkiem.

Jedna osoba może posiadać oba konta, a także, zależnie od stopnia opłacalności, przenosić środki z jednego produktu na drugi. Mamy więc całkiem duży wpływ na to, ile i jak zarobimy. A może to być, w przypadku co najmniej 30-letniego gromadzenia oszczędności, nawet powyżej 100 tys. zł. To wystarczający powód do zastanowienia się nad założeniem konta emerytalnego już tuż po ślubie, jeśli tego jeszcze nie uczyniliśmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *